เจดีเอช นาวาโซต้า แมนโซ 55/1 | JDH Navasota Manso 55/1

รหัสน้ำเชื้อ: 702198

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 3,800.00 บาท
จำนวน:
เจดีเอช นาวาโซต้า แมนโซ 55/1 | JDH Navasota Manso 55/1
      (+)JDH MANSO GRANDE 412 (B 364847)
    JDH MANSO GRANDE 488 (B 587316)
      JDH LADY BOSTWICK MANSO (C 458679)
  Sire: (+)JDH DAKOTA MANSO 599 (B 660367)
      (+)JDH REMINGTON MANSO (B 350425)
    JDH LADY SHANO MANSO (C 610129)
      JDH LADY SHANOAH MANSO (C 457639)
Animal: JDH NAVASOTA MANSO 55/1 (B 702198)
      (+)JDH GREGORY R MANSO (B 279152)
    (+)JDH MR. CHARLEY MANSO (B 340781)
      +JDH LDY EQUITO MAN438/2 (C 246076)
  Dam: JDH LADY MANSO 246/8 F (C 590687)
      JDH SOUSSA MANSO (B 233099)
    JDH LADY PRATER MANSO (C 325035)
      JDH LADY PREM MANSO 970 (C 237023)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.5 +4.9 +17.4 +22.6 +3.0 0.0 +17.2 +0.024 +0.24 +0.08 +0.01 0.00 +2.1
Acc .42 .66 .59 .58 .36 .22 .31 .07 .10 .06 .07 .04 .53
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 3, Progeny Analysed: 53, Number of Dtrs: 13

ขอบคุณที่มา : brahman.org