เอฟจี มอนเทอร์รี แมนโซ 153/0 | FG Monterrey Manso 153/0

รหัสน้ำเชื้อ: 814295

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 300.00 บาท
จำนวน:
เอฟจี มอนเทอร์รี แมนโซ 153/0 | FG Monterrey Manso 153/0
      JDH MANSO GRANDE 488 (B 587316)
    (+)JDH DAKOTA MANSO 599 (B 660367)
      JDH LADY SHANO MANSO (C 610129)
  Sire: JDH STERLING MANSO (B 702185)
      BH MR DIDOR IMPERATOR 66 (B 594536)
    JDH LADY MANSO 376/9 (C 660892)
      JDH LADY LIZ MANSO (C 382880)
Animal: FG MONTERREY MANSO 153/0 (B 814295)
      (+)MR. V8 202/3 (B 558653)
    (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
      +JDH LADY REM J MANSO 2 (C 590155)
  Dam: JDH LADY MANSO 926/1 (C 749277)
      JDH SIR GART MANSO (B 660775)
    JDH LADY MANSO 137/1 (C 702310)
      JDH LADY MANSO 298/9 (C 660834)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.4 +4.2 +22.6 +36.8 +4.9 +0.2 +26.7 +0.022 +0.20 +0.01 -0.01 +0.13 -2.3
Acc .21 .51 .40 .34 .18 .11 .18 .04 .05 .04 .04 .06 .14
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 3, Progeny Analysed: 22, Number of Dtrs: 8

ขอบคุณที่มา : brahman.org