เคเอฟ มิสเตอร์ คารู มาเจสติก 77 | KF MR KARU MAJESTIC 77

รหัสน้ำเชื้อ: 826384

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 2,000.00 บาท
จำนวน:
เคเอฟ มิสเตอร์ คารู มาเจสติค 77 | KF MR KARU MAJESTIC 77
      +MR. V8 702/3 (B 630190)
    +MR. V8 777/4 (B 722181)
      +MISS V8 666/3 (C 630122)
  Sire: DR MAJESTIC 300 (B 775141)
      (+)MR. V8 202/3 (B 558653)
    +MISS V8 1/5 (C 715831)
      MISS V8 386/4 (C 676849)
Animal: KF MR KARU MAJESTIC (B 826384)
      (+)JDH DAKOTA MANSO 599 (B 660367)
    +JDH KARU MANSO 800 (B 727046)
      JDH LADY REM S. MANSO (C 674728)
  Dam: CCS MS DAKOTA HALE 267/8 (C 775863)
      +MR. V8 801/3 (B 646813)
    CCS MS JUICE HALE 204/4 (C 715237)
      +CCS MS DIDOR HALE 101/6 (C 585522)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD +0.1 +1.4 +16.1 +29.3 +6.8 +0.3 +20.3 +0.004 +0.30 +0.03 +0.04 +0.07 -1.3
Acc .12 .22 .19 .16 .10 .07 .10 .05 .05 .05 .05 .08 .10
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 7

ขอบคุณที่มา : brahman.org