เคเอฟ มิสเตอร์ ซีท ซัคเซส 75/3 | KF MR SIETE'S SUCCESS 75/3

รหัสน้ำเชื้อ: 826383

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 4,000.00 บาท
จำนวน:
เคเอฟ มิสเตอร์ ซีท ซัคเซส 75/3 | KF MR SIETE'S SUCCESS 75/3
      (+)JDH DAKOTA MANSO 599 (B 660367)
    +JDH KARU MANSO 800 (B 727046)
      JDH LADY REM S. MANSO (C 674728)
  Sire: +KF PROGENY'S SUCCESS (B 802409)
      +MR. V8 666/3 (B 630219)
    +MISS V8 165/4 (C 664303)
      +LADY BEVO 910 (C 382368)
Animal: KF MR SIETE'S SUCCESS (B 826383)
      +MR. V8 702/3 (B 630190)
    +MR. V8 777/4 (B 722181)
      +MISS V8 666/3 (C 630122)
  Dam: +KF MS SIETE DIDOR 17/7 (C 773747)
      +JJ DIDOR CRATA 500 (B 378630)
    +CCS MISS DIDOR 109/7 (C 607397)
      +GCM GRAND COURT MARC 39 (C 451071)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.3 +2.8 +20.9 +34.7 +7.3 +0.4 +20.4 +0.009 +0.15 +0.06 -0.03 +0.07 -1.2
Acc .13 .48 .35 .28 .10 .08 .14 .05 .06 .05 .05 .08 .20
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 4, Progeny Analysed: 46, Number of Dtrs: 1

ขอบคุณที่มา : brahman.org