มิสเตอร์ เอช เบนตัน แมนโซ 406 | MR. H Benton Manso 406

รหัสน้ำเชื้อ: 820056

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 300.00 บาท
จำนวน:
มิสเตอร์ เอช เบนตัน แมนโซ 406 | MR. H Benton Manso 406
      (+)WR MR. SUVA 203 (B 299021)
    +3B MR. SUVA (B 633216)
      +LMT MISS DIAMOND T 206 (C 355144)
  Sire: +MR INTERNATIONAL 50/1 (B 728845)
      +MR. V8 15/3 (B 378475)
    MISS V8 5/4 (C 657824)
      +MISS V8 711/2 (C 397711)
Animal: MR H BENTON MANSO 406 (B 820056)
      JDH ODYSSEY MANSO (B 557739)
    +JDH MR. UNION MANSO (B 645746)
      +JDH MISSY MICHELLE MNSO (C 560831)
  Dam: +JDH CARMEN ARISTO MANSO (C 713193)
      JDH BACEAE T MANSO (B 262039)
    JDH PREMA BAC MANSO (C 366744)
      JDH MISS PREM MANSO 48 (C 309314)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.1 +2.4 +15.2 +28.7 +8.0 +0.1 +12.0 -0.001 +0.12 +0.03 -0.08 -0.03 +1.0
Acc .15 .38 .31 .27 .12 .08 .17 .08 .10 .08 .09 .04 .05
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 1, Progeny Analysed: 2, Number of Dtrs: 1

ขอบคุณที่มา : brahman.org