เจดีเอช เซอ เฮอร์แมน แมนโซ 841/7 | JDH Sir Herman Manso 841/7

รหัสน้ำเชื้อ: 874130

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
 
      (+)JDH SIR LIBERTY MANSO (B 747549)
    (+)JDH MR WOODMAN MANSO (B 801161)
      JDH LADY NELDA MANSO (C 747519)
  Sire: +JDH WOODSON DE MANSO (B 839863)
      (=)JDH PRESCOT MANSO (B 764877)
    JDH LADY IRMA MANSO (C 813847)
      JDH LADY CORA MANSO (C 734763)
Animal: JDH SIR HERMAN MANSO (B 874130)
      (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
    +JDH SIR LAWFORD MANSO (B 803613)
      JDH LADY BARA MANSO (C 717090)
  Dam: =JDH LADY TERRY MANSO (C 846762)
      JDH SIR ESTHO MANSO (B 615509)
    JDH LADY SAMO MANSO (C 703990)
      JDH LADY WHISPY MANSO (C 563685)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.2 +1.9 +27.9 +43.5 +2.7 +0.6 +31.5 +0.030 +0.14 +0.01 -0.04 +0.12 0.0
Acc .16 .40 .35 .30 .16 .11 .17 .05 .06 .03 .03 .02 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 1, Progeny Analysed: 3,

ขอบคุณที่มา : brahman.org