เจดีเอช เซอร์ ริชาร์ด 638 | JDH Sir Richard 638

รหัสน้ำเชื้อ: 889672

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
 
      +JDH CHARLEY'S JAZZ 946/1 (B 750937)
    (+)JDH ATLAS MANSO 328/3 (B 803386)
      +JDH LADY MANSO 251/9 (C 660795)
  Sire: JDH MR. MANSO 854/4 (B 854045)
      JDH SAGE MANSO 92/1 (B 702209)
    +JDH LADY MANSO 953/3 (C 822156)
      JDH LADY MANSO 429/1 (C 717386)
Animal: JDH MR MANSO 638 (B 889672)
      +JDH CHARLEY'S JAZZ 946/1 (B 750937)
    JDH NIETO DE MANSO 646/3 (B 813128)
      JDH LADY MANSO 145/1 (C 702318)
  Dam: JDH LADY MANSO 852/4 (C 854044)
      (+)JDH MR. CHARLEY MANSO (B 340781)
    JDH LADY MANSO 252/3 (C 803064)
      JDH LADY MANSO 68/2 (C 749269)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD +0.1 +3.5 +22.3 +32.2 +6.0 0.0 +32.0 +0.001 +0.49 -0.04 -0.07 -0.04 +6.4
Acc .12 .57 .47 .41 .11 .11 .18 .08 .09 .05 .04 .01 .25
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 4, Progeny Analysed: 38,

ขอบคุณที่มา : brahman.org