เจดีเอช แฮนสัน แมนโซ 682/7 | JDH Hanson Manso 682/7

รหัสน้ำเชื้อ: 865441

สถานะน้ำเชื้อ: Pre-Order

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
 
      (+)JDH SIR LIBERTY MANSO (B 747549)
    (+)JDH MR WOODMAN MANSO (B 801161)
      JDH LADY NELDA MANSO (C 747519)
  Sire: +JDH WOODSON DE MANSO (B 839863)
      (=)JDH PRESCOT MANSO (B 764877)
    JDH LADY IRMA MANSO (C 813847)
      JDH LADY CORA MANSO (C 734763)
Animal: JDH HANSON MANSO (B 865441)
      +JK SUGAR CRATA 45 (B 256950)
    (+)JDH REMINGTON MANSO (B 350425)
      JDH PHODID MANSO (C 366199)
  Dam: JDH LADY CLYDE MANSO (C 823065)
      JDH KINGMAN MANSO (B 717108)
    =JDH APHRODITE MANSO (C 779040)
      JDH LADY MONTE MANSO (C 702977)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.3 +2.4 +29.4 +41.7 +4.3 +0.5 +31.8 +0.036 +0.21 +0.02 -0.01 +0.15 0.0
Acc .17 .49 .43 .36 .16 .13 .20 .05 .06 .04 .03 .03 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 14,

ขอบคุณที่มา : brahman.org