เจดีเอช โรม่า แมนโซ 713/1 | JDH Roma Manso 713/1

รหัสน้ำเชื้อ: 892527

สถานะน้ำเชื้อ: Pre-Order

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
 
      JDH MR BRAHMAN MANSO 175 (B 701836)
    (+)JDH SIR LIBERTY MANSO (B 747549)
      +JDH LADY REMINGTON MANS (C 645447)
  Sire: JDH MR. ECHO MANSO (B 830355)
      (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
    =JDH MADDIE REM MANSO 28 (C 776603)
      =JDH MS. REM MANSO 7 (C 627689)
Animal: JDH ROMA MANSO (B 892527)
      (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
    +JDH SIR LAWFORD MANSO (B 803613)
      JDH LADY BARA MANSO (C 717090)
  Dam: JDH LADY FISK MANSO (C 846641)
      (+)JDH SIR MARRI MANSO (B 718788)
    =JDH LADY VERA MANSO (C 785533)
      JDH ZERO LADY MANSO (C 717888)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.2 -0.2 +16.2 +27.9 +2.8 +0.3 +21.6 +0.028 +0.22 +0.02 0.00 +0.09 0.0
Acc .16 .59 .51 .41 .17 .14 .21 .04 .06 .03 .03 .01 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 40, Number of Dtrs: 1

ขอบคุณที่มา : brahman.org