เจดีเอช แมกนิฟิโค แมนโซ 160/6 | JDH MAGNIFICO MANSO 160/6

รหัสน้ำเชื้อ: 779110

สถานะน้ำเชื้อ: Pre-Order

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
      JDH MANSO GRANDE 488 (B 587316)
    (+)JDH DAKOTA MANSO 599 (B 660367)
      JDH LADY SHANO MANSO (C 610129)
  Sire: +JDH KARU MANSO 800 (B 727046)
      (+)JJ DIDOR CRATA 389 (B 349640)
    JDH LADY REM S. MANSO (C 674728)
      =JDH MS. REM MANSO 7 (C 627689)
Animal: JDH MAGNIFICO MANSO (B 779110)
      (+)MR. V8 202/3 (B 558653)
    (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
      +JDH LADY REM J MANSO 2 (C 590155)
  Dam: JDH LADY PALA MANSO (C 734752)
      JDH CORONEL MANSO (B 556852)
    +JDH LADY GREGA MANSO (C 660482)
      JJ MS DIDOR MANSO 690 (C 459258)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.4 +2.2 +21.1 +33.7 +6.0 +0.2 +25.6 +0.025 +0.37 +0.12 +0.01 +0.04 +0.4
Acc .52 .76 .70 .60 .51 .27 .37 .16 .18 .13 .13 .09 .18
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 6, Progeny Analysed: 130, Number of Dtrs: 30

ขอบคุณที่มา : brahman.org