เจดีเอช เซอ แคนซัส แมนโซ 440/1 | JDH Sir Kansa Manso 440/1

รหัสน้ำเชื้อ: 855010

สถานะน้ำเชื้อ: Pre-Order

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
      (+)MR. V8 777/2 (B 348777)
    JDH MR. MANSO 550/8F (B 613867)
      JDH LADY TAGO MANSO (C 348120)
  Sire: (=)JDH MR. MANSO 209/9 (B 655018)
      (+)JDH MR. CHARLEY MANSO (B 340781)
    JDH QUEEN MERRY MANSO (C 562160)
      JDH QUEEN ROFI MANSO (C 348133)
Animal: JDH SIR KANSAS MANSO (B 855010)
      +TTT MR. SUVA CRATA 450 (B 694590)
    (+)JDH DATAPACK MANSO (B 731586)
      JDH LADY MIL MANSO (C 686749)
  Dam: JDH DATA RAL MANSO (C 776000)
      (+)JDH COPANO MANSO (B 688799)
    JDH LADY RAL MANSO (C 734420)
      JDH LADY ANNE H MANSO (C 561863)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.4 +3.2 +24.9 +36.6 +3.3 +0.2 +28.2 -0.001 +0.19 +0.02 -0.06 -0.02 +4.0
Acc .23 .56 .48 .39 .23 .16 .22 .06 .08 .06 .06 .03 .14
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 4, Progeny Analysed: 32, Number of Dtrs: 3

 

ขอบคุณที่มา : brahman.org