เจดีเอช แคลนทัน ดี แมนโซ 313/8 | JDH Clanton De Manso 313/8

รหัสน้ำเชื้อ: 902044

สถานะน้ำเชื้อ: Pre-Order

ราคา: ฿ 0.00 บาท
จำนวน:
      (+)JDH SIR LIBERTY MANSO (B 747549)
    (+)JDH MR WOODMAN MANSO (B 801161)
      JDH LADY NELDA MANSO (C 747519)
  Sire: +JDH WOODSON DE MANSO (B 839863)
      (=)JDH PRESCOT MANSO (B 764877)
    JDH LADY IRMA MANSO (C 813847)
      JDH LADY CORA MANSO (C 734763)
Animal: JDH CLANTON DE MANSO (B 902044)
      (+)JDH MADISON DE MANSO (B 669048)
    (=)JDH MR AMOS MANSO (B 801153)
      JDH NATALIA DE MANSO (C 674212)
  Dam: =JDH MS AMOS MANSO 495 (C 874162)
      JDH MAGNIFICO MANSO (B 779110)
    JDH LADY NOACK MANSO (C 846741)
      =JDH AVA MANSO (C 779014)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.3 +2.5 +28.1 +46.7 +5.8 +0.5 +35.4 +0.019 +0.22 +0.02 -0.05 +0.12 0.0
Acc .15 .69 .62 .48 .15 .16 .24 .09 .10 .04 .03 .02 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 1, Progeny Analysed: 85,

 


ขอบคุณที่มา : brahman.org