3เอ็คซ-เอชเค เรด ริเวอร์ 968 | 3X-HK Red River 968 "Rio Rojo"

รหัสน้ำเชื้อ: 895378

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 2,500.00 บาท
จำนวน:
3เอ็คซ-เอชเค เรด ริเวอร์ 968 | 3X-HK Red River 968 "Rio Rojo"
      HK MR. AMERICA 528/2 (B 666322)
    MR. 3H POLO 628 P (B 751467)
      3H TESS 030 (P) (C 667010)
  Sire: HK POLO 757 (P) (B 858252)
      HK MILLIONAIRE 1/700 (B 550797)
    HK MS. AMERICA 280 (C 806268)
      HK MS. BREAK THRU 712 (C 723555)
Animal: 3X-HK RED RIVER (S) (B 895378)
      +3X TORGSONS RED DYNASTY (B 699740)
    MR 3X MILLENIUM 2000 (B 792760)
      MS. 3X TOTALLY AWESOME (C 746562)
  Dam: MS. 3X RED DYNASTY 9/3 (C 871013)
      +3X TORGSONS RED DYNASTY (B 699740)
    MS 3X ELEGANT LADY 10/4 (C 716336)
      +MISS 3X RED DYNASTY 100 (C 636402)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.3 +2.0 +11.3 +20.0 +6.8 +0.1 -1.7 +0.002 -0.15 -0.01 -0.04 +0.17 0.0
Acc .06 .26 .18 .14 .03 .02 .05 .01 .01 .01 .01 .01 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 3,

ขอบคุณที่มา : brahman.org