เอชเค แมสซีฟ (ทีอาร์ ไมตี้ บรูซ 01/9) | HK Massive (TR Mighty Bruce 01/9)

รหัสน้ำเชื้อ: 885832

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 3,500.00 บาท
จำนวน:
เอชเค แมสซีฟ (ทีอาร์ ไมตี้ บรูซ 01/9) | HK Massive (TR Mighty Bruce 01/9)
      +MR. 3H X-RAY 825 (B 775361)
    +BB MR STING-RAY 10/0 (B 804910)
      BB MS ON TARGET 132/8 (C 775682)
  Sire: KC APACHE 707/4 (B 840854)
      +JDH KARU MANSO 800 (B 727046)
    +JDH LADY SHELBY MANSO (C 784662)
      JDH MISS MARTY MANSO (C 638530)
Animal: TR MIGHTY BRUCE (B 885832)
      +HK MR. AMERICA 435/2 (B 659862)
    MR KC TRADEMARK 846/4 (B 850070)
      MISS L & A 022 (C 671162)
  Dam: MS VERNON RED 483/7 (C 863730)
      +BB MR STING-RAY 10/0 (B 804910)
    FCC TWIST OF STING 483/3 (C 838556)
      JJ MS DIDOR MONT 983 (C 648679)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.2 +4.5 +28.3 +41.8 +5.0 +0.4 +24.0 +0.010 +0.06 +0.03 -0.05 +0.12 0.0
Acc .04 .31 .24 .20 .03 .04 .08 .01 .01 .01 .01 .01 .01
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 12

ขอบคุณที่มา : brahman.org