บริงค์ เอ็กซ์แคลิเบอร์ 360อาร์ | BRINKS EXCALIBUR 360R

รหัสน้ำเชื้อ: RR10032389

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 400.00 บาท
จำนวน:
PEDIGREE
      ER440936 [324] MEARS BETTER HEAVY 324
    C10023079 [22/7] CX CHANGER 22/7
      C10030071 [54/8] MISS DOGWOOD CREEK 54/8
Sire RR602809 [19/M] CX EXCALIBUR 19/M
      C10022506 [52/U5] EL CID 52/U5
    C10029219 [819/1] MISS EXCALIBUR 819/1
      C10029849 [381/9] LADY XCALIBUR "33" 381/9
      R637250 [141E10] POWER LINE OF BRINKS
    R715493 [240H3] BRINKS POWER LINE 240H3
      R636824 [240E8] MISS BRINKS COWBOY 240E8
Dam RR10070302 [360K7] MISS BRINKS POWER LINE 360K7
      R470330 [793-Y] SVF-CNF PINE LOG 793Y
    R10021818 [360F] MS WH 793Y-360F
      RR600036 [360C] MS WINDAC PREDOMINANT 360C
EPD MAY 2017
  CED BW WW YW Milk TM CEM SC US
REA
US
% IMF
US
FAT
EPD -1.2 4.6 31 55 8 24 4.0 -0.59 0.30 -0.15 -0.035
Acc 0.28 0.34 0.26 0.14 0.13   0.18 0.22 0.14 0.10 0.12
Rank >95 >95 25 30 65 35 60 >95 55 >95 80
PERFORMANCE
BW BW
Adj
BW
Ratio
BW
CG#
Calving
Ease
WW 205
Day
WW
Ratio
WW
CG #
YW 365
Day
YW
Ratio
YW
CG #
104 105 115 6 1 756 729 113 35 1435 1439 116 19
UWT UREA UREA
Adj
UREA
Ratio
UFAT UFAT
Adj
UFAT
Ratio
UIMF UIMF
Adj
UIMF
Ratio
SC SC
Adj
USOUND
CG #
1435 13.00 12.95 92 0.65 0.65 162 4.170 4.160 108 * * 19
Note(s): † Denotes a non IBBA member. * Denotes missing or unavailable data.

ขอบคุณที่มา : gobrangus.com