ดรีมเซ็นเทรล 94/05 | Dream Central 94/05

รหัสน้ำเชื้อ: C937833

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 700.00 บาท
จำนวน:
      ** RED SUGAR 104/93 LH C529759 DNA 184A
L TWO RANCH U 1/2 11/94 BT 4550F
    ** INFINITY 120/96 LH C706197 DNA 674A
L TWO RANCH U 1/2 12/97 BT 5956A
      ** VANNA 5660 LH C273206
THOMPSON BROTHERS U 1/2 6/91 BT 2933C
  Sire: L2 CAPTAIN LUCEY 116/01 LH C844030 DNA 133A
L TWO RANCH U 1/2 10/06 BT 7402A
      ** SYNERGY 84/95 LH C615710 DNA 183A
L TWO CATTLE U 1/2 1/97 BT 5779A
    ** MILK & HONEY 45/98 LH C763541 DNA 112A
L TWO RANCH U 1/2 12/00 BT 6614B
      ** DOLCE FREDDO 34/92 LH C493544
* L TWO RANCH U 1/2 8/93 BT 4530B
Animal: DREAM CENTRAL 94/05 LE C937833 DNA 329519A PV
PRIOLA U 1/2 3/09 BT BBU299
      ** GLADIATOR 8/36 LH C85998
CIRCLE DOT U 11/80 BT 494
    ** SPARTACUS 86/653 RH C317158 DNA 9A
DAVID C BROWN BEEFMASTERS U 1/3 5/93 BT 3116A
      ** DREAMLADY 2C 9-77 LH S769
MAURICE HARRELL U 1/2 9/90 BT 2012A
  Dam: DREAMLADY IN RED 7-192 LE C754023 DNA 477A
NELAZ RANCH U 1/2 8/98 BT 7955A
      ** CHEROKEE PHANTOM USA 122/90 LE C457159 DNA 4C
CHANNAROCK FARM U 1/2 9/91 BT 4528A
    062/4 LH C573100
ADAIR U 1/2 10/95 BT 5701A
      ** 062/7 LH C324276
ADAIR U 1/3 4/92 BT 3207B
 
Spring 2017 EPDs
Calving
Ease
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Total
Maternal
Maternal
Calving
Ease
Scrotal
Circ.
REA IMF % Rib Fat T
Index
($)
M
Index
($)
EPD +2.1 +1.3 +15 +35 +5 +13 +3.5 -0.1 -0.16 0.0 -0.04 +58.27 +1.04
Acc .28 .80 .75 .54 .31 - .09 .38 .43 .45 .40 - -
Breed Avg. EPDs for 2014 Born Calves Click for Percentiles
EPD 2.8 0.5 22 41 9 20 3.1 0.3 0.17 0.0 -0.03 68.92 14.39
Statistics: Progeny Analysed: 53, Number of Dtrs: 7

ขอบคุณที่มา : beefmasters.org