อาร์ที ดีซีซี 20เอ็คซ คีย์มาสเตอร์ 125แอล | RT DCC 20X KEYMASTER 125L

รหัสน้ำเชื้อ: P42217485

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 400.00 บาท
จำนวน:
 
REMITALL NORTHLIGHT 152N
REMITALL TEAMSTER 9T
 
REMITALL PET 174P
REMITALL KEYNOTE 20X
 
REMITALL LIMELIGHT 40L
REMITALL PATRICIA 99P
 
REMITALL MARIGOLD 63M
 
 
 
 
WTK 80U PREMIUM 55Y
WTK 55Y BOND 75A
 
WTK 21N BLANCHE 28S
CS ARTINA 75A 632B
 
JCD NV ASCENDANT Y26
CS ARETINA Y26 632B
 
RDG MS D103 61M
 
 
CED
BW
WW
YW
MM
M&G
CEM
MCW Udder
Suspension
Teat
Size
SC
FAT
REA
Marbling
BMI INDEX
CEZ INDEX
BII INDEX
CHB INDEX
EPD'S
-8.3
7.2
53
88
10
36
-1.6
114 0.97 0.81
1.3
-0.059
0.78
-0.41
$17
$7
$19
$18
ACC
53
86
79
77
71
--
48
66 64 63
52
56
58
52
--
--
--
--