เครกมอร์ ร็อคเก็ต 08364 (ไม่มีเขา) | CRAIGMORE ROCKET 08364

รหัสน้ำเชื้อ: 0169080364

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 400.00 บาท
จำนวน:
      WLB REVELATION 67U 23B (IMP CAN) (BM) Polled
    KOANUI ROCKET Q334 (ET) (BM) Polled
      KOANUI BLUSH 9 (ET) (PBM) Polled
  Sire: KOANUI ROCKET 0219 (BM) Polled
      KOANUI TARZAN P5 (ET) (BM) Polled
    KOANUI ANGEL R187 (SBM) Polled
      KOANUI ANGEL N162 (BM) Polled
Animal: CRAIGMORE ROCKET 08364 Polled
      CRAIGMORE LANDS S164 Polled
    CRAIGMORE LANDS 02227 Polled
      CRAIGMORE PEARLO T091 Polled
  Dam: CRAIGMORE BELLA 05100 Polled
      CRAIGMORE TARZAN H220 Polled
    CRAIGMORE BELLA Q56 Polled
      CRAIGMORE BELLA H10 Polled
 
May 2017 Hereford GROUP BREEDPLAN
Calving
Ease
DIR
(%)
Calving
Ease
DTRS
(%)
Gestation
Length
(days)
Birth
Wt.
(kg)
200
Day
Wt
(kg)
400
Day
Wt
(kg)
600
Day
Wt
(kg)
Mat
Cow
Wt
(kg)
Milk
(kg)
Maternal
Value
(kg)
Scrotal
Size
(cm)
Days
to
Calving
(days)
Carcase
Wt
(kg)
Eye
Muscle
Area
(sq cm)
Rib
Fat
(mm)
Rump
Fat
(mm)
Retail
Beef
Yield
(%)
IMF
(%)
EBV +5.1 +8.3 +0.6 +0.6 +21 +41 +56 +29 +22 +17 +2.5 -2.5 +40 +3.0 +2.4 +3.9 -0.1 +0.9
Acc 62% 53% 73% 92% 87% 88% 87% 81% 79% 80% 83% 56% 76% 66% 70% 74% 68% 68%
Breed Avg. EBVs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EBV +0.2 +1.3 -0.2 +4.3 +30 +49 +70 +64 +14 +22 +1.7 -2.4 +45 +2.9 +0.4 +0.5 +0.8 +0.3
Traits Observed: GL,BWT,200WT,400WT,SS,FAT,EMA
Statistics: Number of Herds: 1, Progeny Analysed: 55, Scan Progeny: 17, Number of Dtrs: 11