แฮมตอน ดาวน์ ม๊อกกี้ เอเอ็ม 67-NZ | Hampton Downs Moggie AM67-NZ

รหัสน้ำเชื้อ: 1496AM0067

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 400.00 บาท
จำนวน:
      HARKAWAY ENFORCER 16Y
    BAR 5 PAYMASTER 1334D
      BAR 5 BEST LADY 604Y
  Sire: HAMPTON DOWNS GRANDMASTER AG46
      TOKAWEKA PLUTO 79/AP6
    MARSHALL SIMM. 1484/AY22
      SILVERMOYLE 201/BK4
Animal: HAMPTON DOWNS MOGGIE AM67
      BOLD FUTURE
    OLE NICK 35Y
      MISS NICK 401S
  Dam: HAMPTON DOWNS GOGGLES AG38
      GREAT GUNS KARL 17C AC17 (IMP CAN)
    HAMPTON DOWNS EDELWEISE AE52
      HAMPTON DOWNS BAVARIAN LASS AB9
 
May 2017 SIMMENTAL TRANS TASMAN GROUP BREEDPLAN
Calving
Ease
DIR
(%)
Calving
Ease
DTRS
(%)
Gestation
Length
(days)
Birth
Wt.
(kg)
200
Day
Wt
(kg)
400
Day
Wt
(kg)
600
Day
Wt
(kg)
Mat
Cow
Wt
(kg)
Milk
(kg)
Scrotal
Size
(cm)
Days
to
Calving
(days)
Carcase
Wt
(kg)
Eye
Muscle
Area
(sq cm)
Rib
Fat
(mm)
Rump
Fat
(mm)
Retail
Beef
Yield
(%)
IMF
(%)
Trial
Docility
EBV +11.2 +11.2 -4.7 -0.4 +12 +19 +21 +17 +8 -0.1 +0.1 +12 +3.1 -0.1 -0.5 +0.8 +0.2 -
Acc 56% 51% 69% 78% 71% 71% 76% 66% 58% 49% 34% 62% 53% 62% 61% 58% 50% -
Breed Avg. EBVs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EBV +1.1 +0.4 -1.2 +0.9 +18 +32 +41 +43 +8 +0.4 -1.3 +22 +2.4 +0.2 +0.1 +0.6 +0.2 +8
Traits Observed: CE,BWT,200WT,600WT,FAT,EMA,IMF
Statistics: Number of Herds: 1, Progeny Analysed: 10, Scan Progeny: 3, Number of Dtrs: 2