ดิ๊กซี่ ริเวอร์ | Dixie River

รหัสน้ำเชื้อ: no code

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 800.00 บาท
จำนวน:
       
COWCATCHER
   
OVERWHELMER
   
       
DOHERTY 698
EMPEROR
         
       
TEXAS RANGER JP
   
Ranger's Measles
   
       
MEASLES 2849
               
       
DODE'S BOY
   
DODE'S CLASSIC FM446
   
       
Classey Nichole FM 170
Delta Nicole          
       
Monarch 103
   
Ace's Belle Star
   
     
DOLLIE STARK 4/5