+วอร์ด 2/34 | +WARD 2/34

รหัสน้ำเชื้อ: 238097

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 500.00 บาท
จำนวน:
+วอร์ด 2/34 | +WARD 2/34
      CHEROKEE TED 174 (B 97149)
    CHEROKEE VERNON 489 (B 130816)
      MISS TACUBOYA 515 (C 114181)
  Sire: RIO CHEROKEE 1/356 (B 184347)
      CHEROKEE ARAUTO 372 (B 124047)
    MS CHEROKEE ARAUTO 866 (C 185196)
      MISS CHEROKEE ARAUTO 318 (C 148190)
Animal: +WARDS 2/34 (B 238097)
      CHEROKEE TED 174 (B 97149)
    CHEROKEE VERNON 489 (B 130816)
      MISS TACUBOYA 515 (C 114181)
  Dam: MISS HK VERNON 940 (C 243483)
      CHEROKEE RED 485 (B 130656)
    HK RED 559 (C 209802)
      HK CHIEF 221 (C 184519)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD +0.6 +0.5 +0.3 -3.7 +4.8 0.0 -21.7 -0.036 -0.07 -0.10 +0.30 +0.08 +1.0
Acc .51 .60 .56 .53 .50 .21 .34 .05 .09 .06 .06 .02 .48
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 5, Progeny Analysed: 12, Number of Dtrs: 30

ขอบคุณที่มา : brahman.org