+บีบี มิสเตอร์ สติง-เรย์ 10/0 | +BB MR. Sting-Ray 10/0

รหัสน้ำเชื้อ: 804910

สถานะน้ำเชื้อ: มีน้ำเชื้อที่ร้านสามารถสั่งซื้อได้

ราคา: ฿ 15,000.00 บาท
จำนวน:
+บีบี มิสเตอร์ สติง-เรย์ 10/0 | +BB MR. Sting-Ray 10/0
      ARROW J MILLIONAIRE 503 (B 565735)
    ARROW J MILLMARONE 925 (B 653420)
      BUDD'S MISS MAYRO 84/3 (C 545762)
  Sire: +MR. 3H X-RAY 825 (B 775361)
      +HK MR. AMERICA 435/2 (B 659862)
    +MISS 3H 290 (C 697029)
      Z-BAR BRAZOS QUEEN 890 (C 654495)
Animal: +BB MR STING-RAY 10/0 (B 804910)
      +3X TORGSONS RED DYNASTY (B 699740)
    MR 3X THE HERD BULL (B 699737)
      MISS 3X RED DYNASTY 10/8 (C 636383)
  Dam: BB MS ON TARGET 132/8 (C 775682)
      +BUSY B PEDRO 111/1* (B 459119)
    BRYANT LADY PEDRO 109 (C 650164)
      MISS MCK NEGRO 2/95 (C 361996)
 
Spring 2017 EPDs
BW
Maternal
Birth
Weight
Weaning
Weight
Yearling
Weight
Milk Scrotal
Circ.
Carc
Wt.
Fat REA Marbling Retail
Product
%
Tenderness Docility
EPD -0.3 +4.3 +21.7 +34.3 +4.4 +0.3 +15.5 +0.020 -0.11 +0.02 -0.17 +0.26 -2.0
Acc .33 .64 .53 .47 .16 .11 .26 .07 .09 .07 .07 .08 .10
Breed Avg. EPDs for 2015 Born Calves Click for Percentiles
EPD -0.1 1.9 16.8 26.8 5.5 0.2 1.8 0.000 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.0
Statistics: Number of Herds: 17, Progeny Analysed: 53, Number of Dtrs: 28

ขอบคุณที่มา : brahman.org